26 March 2023
Journey
XV Jornada d’Educació Infantil Terres de l’Ebre
Date and time
Saturday, February 25 - 09:15 h
Place
Aula Magna del campus Terres de l'Ebre de la URV (Avinguda de Remolins, Tortosa) Show map [+]
Description

Mirada Atenta a l'educació Infantil. Aprenentatge amb sentit

L'aprenentatge amb sentit significa utilitzar els coneixements previs de l'alumnat amb la finalitat de construir un de nou. Està basat amb la premissa de que l'activació d'un coneixement previ ajuda a donar sentit amb un coneixement nou amb el que s'associa. L'aprenentatge amb sentit es potencia presentant els nous continguts de manera organitzada per poder establir connexions lògiques, utilitzant un llenguatge adient, assumint el rol del mestre/de la mestra com a mediador entre les capacitats i l'alumnat, centrant l'aprenentatge en l'alumnat i fer-lo responsable del mateix mitjançant un procés de preguntes que els motivi a investigar i descobrir, utilitzant estratègies que motivin a l'alumnat per aprendre despertant la seva curiositat i interès, fomentant l'aprenentatge en grup a través de l'intercanvi d'opinions i coneixements individuals, adaptant les tasques a les capacitats de l'alumnat i avaluant l'aprenentatge amb l'alumnat perquè siguin coneixedors dels seus punts forts i febles per accedir al coneixement i aprendre a aprendre.

Objectius

- Innovar les pràctiques d'ensenyament aprenentatge, a través de l'actualització en el coneixement, la didàctica específica i l'aplicació de metodologies innovadores centrades en l'aprenent.

- Identificar experiències, propostes i pràctiques de personalització de l'aprenentatge a l'educació infantil.

- Valorar experiències i propostes per promoure un aprenentatge amb sentit de l'alumnat.

- Difondre estratègies i instruments per dissenyar i desenvolupar propostes personalitzades d'aprenentatge amb sentit.

Es pot trobar el programa complet al web del campus Terres de l'Ebre.

Organizer
Departament d'Educació, Campus Terres de l'Ebre de la URV, Institut de Ciències de l'Educació de la URV i Moviment de Mestres de les Terres de l'Ebre per a la Renovació Pedagògica
Contact
Category and keywords
Society & Culture
Share