26 March 2023
PhD Thesis
New Reactions in Metal-based and Enzymatic Catalysis
Date and time
Tuesday, January 10 - 11:00 h
Place
Auditorium Prof. Kilian Muñiz (ICIQ, Tarragona) Show map [+]
Description

Adriana Faraone ha elaborat la tesi doctoral titulada "New Reactions in Metal-based and Enzymatic Catalysis".

El director de tesi és el professor Paolo Melchiorre i s'ha fet en el doctorat en Ciència i Tecnologia Química.

Les persones interessades en seguir l'acte públic de la defensa han d'escriure un correu a tesis@urv.cat.

Contact
Category and keywords
Doctorate
Share