27 March 2023
Session
Claustre Universitari
Date and time
Monday, November 28, 2022 - 09:00 h
Place
Paranimf del Rectorat (Universitat Rovira i Virgili, Carrer de l'Escorxador, Tarragona) Show map [+]
Description

La sessió del Claustre Universitari s'ha convocat en primera convocatòria a les 9 h, i en segona convocatòria, a les 9.30 h.

L'ordre del dia és el següent:

1.            Constitució del Claustre Universitari

2.            Elecció de membres de la Mesa del Claustre Universitari

3.            Aprovació de l’acta de la sessió anterior (7 d’abril de 2022)

4.            Sindicatura de Greuges:

4.1.        Informe anual de la Sindicatura de Greuges al Claustre

4.2.        Acord pel qual es regula el funcionament de la Sindicatura de Greuges de la URV

5.            Informe sobre ocupabilitat

6.            Informe sobre qualitat institucional

7.            Aprovació de la composició i funcions de les comissions estatutàries

8.            Aprovació de la Comissió per a l’Elaboració del Pla estratègic del CRAI

9.            Aprovació de la creació de la Comissió per a l’Elaboració del Pla estratègic de docència

10.          Aprovació de la creació de la Comissió per a l’Elaboració del Pla estratègic de recerca

11.          Aprovació de la Declaració de compromís de lluita contra el frau

12.          Aprovació de la creació de la Comissió per a la revisió i adaptació del Reglament del Claustre a l’Estatut de la URV

13.          Designació de membres.

14.          Elecció de representants del Claustre Universitari al Consell de Govern:

14.1.      Candidatures presentades

14.2.      Constitució de les meses electorals i votació

14.3.      Proclamació de representants al Consell de Govern

15.          Torn obert de paraules

La sessió es podrà seguir per streaming a la Intranet de la Universitat.

Contact
Category and keywords
Institution
Share