31 March 2023
PhD Thesis
Development and Mechanistic Study of Single Sites in 2D-Covalent Organic Frameworks for CO2 Electroreduction
Date and time
Tuesday, November 22, 2022 - 11:00 h
Place
ICIQ Auditorium Prof. Dr. Kilian Muñiz (Campus Sescelades, URV, Tarragona) Show map [+]
Description

Geyla Caridad Dubed Bandomo ha elaborat la tesi doctoral titulada "Development and Mechanistic Study of Single Sites in 2D-Covalent Organic Frameworks for CO2 Electroreduction".

El director de tesi és el professor Julio Lloret-Fillol , i s'ha fet en el doctorat en Ciència i Tecnologia Química.

Les persones interessades en seguir l'acte públic de la defensa han d'escriure un correu a tesis@urv.cat.

Category and keywords
Doctorate
Share