27 March 2023
Conference
Innovaciones lexicográficas: Diccionario Digital del Español (DIDES)
Date and time
Tuesday, November 8, 2022 - 15:30 h
Place
Sala de juntes (Campus Catalunya URV, Avinguda Catalunya, Tarragona, Espanya) Show map [+]
Description

A càrrec del Dr. Pedro A. Fuertes-Olivera, professor titular i director del Centre Internacional de Lexicografia de la Universitat de Valladolid. Autor del Diccionario Digital del Español (DIDES), els seus interessos de recerca inclouen la lexicografia, la traducció i l'ensenyament de llengües. Aquesta és la primera presentació que farà a nivell mundial del seu nou diccionari. 

Si no podeu assistir-hi presencialment, la sessió es podrà seguir també per Teams. S'hi adjunta l'enllaç: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDg2OGE3Y2UtYmU2YS00YzZlLThkOGEtNGM0YTgwMTg2M2Jk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f311296b-3e82-4c4e-82a9-a8e403a42b11%22%2c%22Oid%22%3a%220db1b797-2cc0-4d64-b927-b2ebe663d6f5%22%7d

Organizer
Antoni Nomdedeu-Rull, Departament de Filologies Romàniques
Contact
Category and keywords
Language Service
Share