24 March 2023
Conference
GRLMC SEMINARS: “Linguistic vagueness: a pragmatic view”
Date and time
Thursday, October 27, 2022 - 15:30 h
Place
Aula 501 Campus Catalunya (Campus Catalunya URV, Avinguda Catalunya, Tarragona, Espanya) Show map [+]
Description

El Grup de Recerca en Lingüística Matemàtica (GRLM) del Departament de Filologies Romàniques presenta el seminari: “Linguistic vagueness: a pragmatic view”  

Com a ponent invitada assistirà Giorgia Mannaioli, de la Università Roma Tre.

També serà possible connectar-se al Seminari a través del següent enllaç: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWFjMWUwNmYtYTdkMi00NDlmLTlmMTItYzgzMTY1MTY1ZDNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f311296b-3e82-4c4e-82a9-a8e403a42b11%22%2c%22Oid%22%3a%224d38bb3e-c43a-4efb-ab94-63ac4956e963%22%7d  

 

Category and keywords
Reserch
Share