2 April 2023
PhD Thesis
Exploring liver and adipose tissue alterations in the natural course of non-alcoholic fatty liver disease
Date and time
Tuesday, October 25, 2022 - 12:00 h
Place
Auditori (Hospital Universitari de Sant Joan de Reus) Show map [+]
Description

Gerard Baiges Gaya ha elaborat la tesi doctoral titulada "Exploring liver and adipose tissue alterations in the natural course of non-alcoholic fatty liver disease: a lipidomic approach".

Els directors de tesi són els professors Jorge Camps Andreu i Jorge Joven Maried, i s'ha fet en el doctorat en Biomedicina.

Les persones interessades en seguir l'acte públic de la defensa han d'escriure un correu a tesis@urv.cat.

Contact
Category and keywords
Doctorate
Share