2 April 2023
PhD Thesis
Dithiocarbamates: new organic catalysts for the photochemical generation of radicals
Date and time
Wednesday, September 7, 2022 - 11:00 h
Place
ICIQ Auditorium (Campus Sescelades, Tarragona) Show map [+]
Description

Davide Spinnato ha elaborat la tesi doctoral titulada ":  Dithiocarbamates: new organic catalysts for the photochemical generation of radicals".

El director de tesi és el professor Paolo Melchiorre, i s'ha fet en el doctorat en Ciència i Tecnologia Química.

Les persones interessades en seguir l'acte públic de la defensa han d'escriure un correu a tesis@urv.cat.

Contact
Category and keywords
Doctorate
Share