2 April 2023
PhD Thesis
Vesiclean: un nuevo concepto de cuidados en los lavados vesicales
Date and time
Friday, September 30, 2022 - 10:00 h
Place
Sala de juntes (Campus Catalunya, Tarragona) Show map [+]
Description

Montserrat Llinas Vidal ha elaborat la tesi doctoral titulada "Vesiclean: un nuevo concepto de cuidados  en los lavados vesicales continuos a través del diseño y desarrollo de una innovación tecnológica".

Les directores de tesi són les professores Isabel Font Jiménez i Sagrario Acebedo Urdiales, i s'ha fet en el doctorat en Infermeria i Salut.

Les persones interessades en seguir l'acte públic de la defensa han d'escriure un correu a tesis@urv.cat.

Contact
Category and keywords
Doctorate
Share