26 March 2023
PhD Thesis
Development and mechanistic study of well-defined catalysts for the CO2 and H2O reduction reactions
Date and time
Wednesday, July 13, 2022 - 11:00 h
Place
Auditorium (ICIQ, campus Sescelades, Tarragona) Show map [+]
Description

Sergio Fernández Martín ha elaborat la tesi doctoral titulada "Development and mechanistic study of well-defined catalysts for the CO2 and H2O reduction reactions" (menció internacional).

El director de tesi és el professor Julio Lloret-Fillol, i s'ha fet en el doctorat en Ciència i Tecnologia Química.

Les persones interessades en seguir l'acte públic de la defensa han d'escriure un correu a tesis@urv.cat.

Contact
Category and keywords
Doctorate
Share