31 March 2023
Journey
«Polítiques migratòries, xarxes urbanes i participació: experiències d’acció col·lectiva», XIII Jornada de cloenda del  Màster en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social
Date and time
Tuesday, June 14, 2022 - 09:00 h
Place
Av. Catalunya, 35, 43002 Tarragona, Espanya Show map [+]
Description

La XIII Jornada de cloenda del  Màster en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social, tractarà sobre «Polítiques migratòries, xarxes urbanes i participació: experiències d’acció col·lectiva», i tindrà lloc dimarts 14 de juny en format híbrid a l’Arxiu d’Etnografia de Catalunya (Aula 521) de campus Catalunya de la URV (Tarragona) de 9:00 a 19:30 hores. 

Tot i tenir els drets polítics limitats, o potser precisament per això, la població migrant constitueix un actor polític actiu que s’ha organitzat i mobilitzat des de diferents instàncies reclamant drets i més visibilitat. Més enllà del dret al sufragi actiu i passiu, que pot ser catalogat com el mecanisme tradicional de participació política, hi ha un ampli espectre de formes d’acció col·lectiva -agrupacions, associacions, moviments, mobilitzacions- que constitueixen importants espais de participació i incidència política de les i els migrants, que han adquirit especial rellevància en entorns urbans i en moments de crisi, com els viscuts durant la pandèmia de la Covid.

És sobre aquestes qüestions que ens proposem reflexionar en aquesta jornada a partir d’experiències de recerca i acció col·lectiva protagonitzades per persones migrants. En un context jurídic, social i econòmic que pot coartar les possibilitats de participació dels i les migrants, i que inclusivament pot tornar-se manifestament hostil cap a aquest col·lectiu amb el sorgiment de grups d’extrema dreta, ens interessa destacar els camins i potencialitats que té la acció col·lectiva, en les seves múltiples expressions, com a forma de construcció de subjectes polítics actius, però també com a espais de protecció i creativitat. Tot això, sense deixar de parar esment a les tensions i contradiccions que poden emergir a l’hora d’articular lluites col·lectives segons les diferents posicions des de les quals es participa -marcades pel gènere, la classe, l’origen o la situació juridicoadministrativa- , però també les lògiques d’institucionalització, jerarquització i competició per recursos que poden travessar les formes d’organització col·lectiva.

 

Inscripcions: https://forms.gle/CwN3uskWkoGWC3KG9

Inscripció gratuïta, es lliurarà certificat d’assistència

Programa i informació addicional: https://www.antropologia.urv.cat/ca/agenda/136/xiii-cloenda-maumis-2022-politiques-migratories-xarxes-urbanes-i-participacio-experiencies-d-accio-col-lectiva 

 

Organitza: Màster en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social de la Universitat Rovira i Virgili

Col·laboren: Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social -URV; Doctorat en Antropologia i Comunicació -URV; Facultat de Lletres de la URV

Organizer
Màster en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social de la Universitat Rovira i Virgili
Category and keywords
Doctorate, Home URV, Reserch, Society & Culture, Teaching
Share