2 April 2023
PhD Thesis
Development of tailor-made catalyst libraries for the construction of chiral C-X (X= C, N and O) bonds
Date and time
Monday, December 13, 2021 - 11:00 h
Place
Facultat de Química (Campus Sescelades Universidad Rovira i Virgili, Campus Sescelades, Carretera de Valls, Tarragona) Show map [+]
Description

Richard Ahorsu ha elaborat la tesi doctoral titulada "Integrating Pretreatment Techniques in a "Benign-by-Design Strategy" in the Context of Biomass Valorization"

Els directors de tesi són els professors Francesc Medina Cabello Magdalena Constantí Garriga i s'ha fet en el doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química.

Les persones interessades en seguir l'acte en línia han d'escriure un correu a tesis@urv.cat.

Contact
Category and keywords
Doctorate
Share