2 April 2023
PhD Thesis
Gold(I) - catalyzed cycloadditions and their application
Date and time
Thursday, October 14, 2021 - 11:00 h
Place
Auditorium i plataforma Zoom (ICIQ, Tarragona) Show map [+]
Description

Helena Armengol i Relats ha elaborat la tesi doctoral titulada "Gold(I) - catalyzed cycloadditions and their application  in the synthesis of natural products".

El director de tesi és el professor Antonio M. Echavarren Pablos, i s'ha fet en el doctorat en Ciència i Tecnologia Química.

Les persones interessades en seguir l'acte públic de la defensa han d'escriure un correu a tesis@urv.cat.

Contact
Category and keywords
Doctorate
Share