28 July 2021
PhD Thesis
Water Oxidation Catalysis Using First Row Transition Metals
Date and time
Tuesday, December 22, 2020 - 11:00 h
Place
Online (Facultat de Química) Show map [+]
Description
Primavera Pelosin ha elaborat la tesi doctoral titulada “Water Oxidation Catalysis Using First Row Transition Metals”.
El director de la tesi ha estat Antoni Llobet, i s'ha fet en el doctorat de Ciència i Tecnologia Química. 
Les persones interessades en seguir la defensa de la tesi ho han de sol·licitar enviant un correu electrònic a tesis@urv.cat
Contact
Category and keywords
Doctorate
Share