28 July 2021
PhD Thesis
Much more than meat alone: The role of cervids in Pre-Columbian subsistence strategies in Panama
Date and time
Monday, December 14, 2020 - 11:00 h
Place
Semipresencial (IPHES-URV) Show map [+]
Description
María Fernanda Martínez ha elaborat la tesi doctoral amb menció internacional titulada “Much more than meat alone: The role of cervids in Pre-Columbian subsistence strategies in Panama”.
El director de la tesi ha estat Florent Rivals i s'ha fet en el doctorat Quaternari i Prehistòria (Erasmus Mundus). 
Les persones interessades en seguir la defensa de la tesi ho han de sol·licitar enviant un correu electrònic a tesis@urv.cat
Contact
Category and keywords
Doctorate
Share