28 July 2021
PhD Thesis
Catalytic enantioselective synthesis in batch and flow
Date and time
Wednesday, November 11, 2020 - 11:00 h
Place
Defensa online (ICIQ, Tarragona) Show map [+]
Description

Junshan Lai ha elaborat la tesi doctoral titulada "Immobilization of 2,4 - cis - diarylprolinol silyl ethers, isothioureas, SPINOL - derived  phosphoric a cids and  their application in the catalytic enantioselective synthesis in batch and flow".

Els directors de tesi són els professors Miquel A. Pericàs i Sonia Sayalero Sanz , i s'ha fet en el doctorat de Ciència i Tecnologia Química.

Les persones interessades en seguir l'acte públic de la defensa han de contactar amb el coordinador o coordinadora del programa de doctorat. Les dades de contacte es troben al web dels programes de doctorat.

Contact
Category and keywords
Doctorate
Share