28 July 2021
PhD Thesis
Genetic and metabolic alterations and pregnancy complications of placental origin
Date and time
Wednesday, October 21, 2020 - 11:00 h
Place
Defensa online (Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Carrer de Sant Llorenç, Reus) Show map [+]
Description

Júlia Haro Barceló ha elaborat la tesi doctoral titulada "Genetic and metabolic alterations in maternal and paternal one carbon metabolism and development of pregnancy complications of placental origin" (menció internacional).

La directora de tesi és la professora Michelle Murphy, i s'ha fet en el doctorat de Biomedicina.

Les persones interessades en seguir l'acte públic de la defensa han d'escriure un correu a tesis@urv.cat. 

Contact
Category and keywords
Doctorate
Share