28 July 2021
PhD Thesis
Advanced oxidation processes in the reclamation of wastewaters
Date and time
Friday, November 6, 2020 - 11:00 h
Place
Defensa online (ETSEQ, Tarragona) Show map [+]
Description

Hande Demir Duz ha elaborat la tesi doctoral titulada "Application of advanced oxidation processes in the reclamation of wastewaters from the oil & gas sector" (menció internacional).

Les directores de tesi són les professores Sandra Contreras Iglesias i Mayra García Álvarez, i s'ha fet en el doctorat de Nanociència, Materials i Enginyeria Química.

Les persones interessades en seguir l'acte públic de la defensa han de contactar amb el coordinador o coordinadora del programa de doctorat. Les dades de contacte es troben al web dels programes de doctorat.

Contact
Category and keywords
Doctorate
Share