14 April 2021
PhD Thesis
The Hydroformylation Reaction: from Covalent to Supramolecular Approaches and Operando Kinetic Studies
Date and time
Monday, July 13, 2020 - 11:00 h
Place
Defensa Virtual (Tarragona) Show map [+]
Description

Alicia Martínez Carrión ha elaborat la tesi doctoral titulada "The Hydroformylation Reaction: from Covalent to Supramolecular Approaches and Operando Kinetic Studies" (menció internacional).

El director de la tesi és Anton Vidal i s'ha fet en el doctorat de Ciència i Tecnologia Química.

Les persones interessades en seguir l'acte públic de la defensa han d'escriure un correu a tesis@urv.cat.

Contact
Category and keywords
Doctorate
Share