15 April 2021
Session
Claustre Universitari
Date and time
Tuesday, July 14, 2020 - 09:30 h
Place
Sessió online (Tarragona) Show map [+]
Description

La sessió del Claustre Universitari s'ha convocat en primera convocatòria a les 9 h, i en segona convocatòria, a les 9.30 h.

L'ordre del dia és el següent:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 21/11/2019

2. Informe anual de la rectora al Claustre

3. Aprovació del Pla estratègic d'internacionalització

4. Informe del III Pla d'igualtat URV

5. Aprovació de la Política de qualitat de la URV

6. Aprovació del Codi ètic de la URV

7. Aprovació del compromís per la biodiversitat als campus de la URV

8. Informe sobre la reforma de l'Estatut de la URV

9. Aprovació de la designació de membres

10. Torn obert de paraules

Contact
Category and keywords
Institution
Share