14 April 2021
PhD Thesis
Learning the graph edit distance through embedding the graph matching
Date and time
Tuesday, June 16, 2020 - 10:00 h
Place
Defensa virtual (Tarragona) Show map [+]
Description
Shaima Algabli ha elaborat la tesi doctoral titulada "Learning the graph edit distance through embedding the graph matching" (menció internacional).
El director de tesi és el professor Francesc Serratosa, i s'ha fet en el doctorat d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat.
Les persones interessades en seguir l'acte públic de la defensa han d'escriure un correu a tesis@urv.cat. 
Contact
Category and keywords
Doctorate
Share