18 April 2021
PhD Thesis
Tendències de la novel·la catalana del segle XXI
Date and time
Thursday, June 25, 2020 - 11:00 h
Place
Defensa virtual (Tarragona) Show map [+]
Description
Laura Fabregat Aguiló ha elaborat la tesi doctoral titulada "Tendències de la novel·la catalana del segle XXI".
La directora de tesi és la professora Montserrat Corretger Sáez, i s'ha fet en el doctorat d'Estudis Humanístics.
Les persones interessades en seguir l'acte públic de la defensa han d'escriure un correu a tesis@urv.cat. 
Contact
Category and keywords
Doctorate
Share