18 April 2021
PhD Thesis
Sentiment analysis of textual content in social networks
Date and time
Monday, May 18, 2020 - 11:00 h
Place
Sessió online (Avinguda dels Països Catalans, 26, Tarragona, Espanya) Show map [+]
Description

Mohammed Hamood Abdullah Jabreel ha elaborat la tesi doctoral titulada "Sentiment analysis of textual content in social networks, from hand-crafted to deep learning-based models" (menció internacional).

El director de tesi és el professor Antonio Moreno Ribas, i s'ha fet en el doctorat d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat.

Les persones interessades en seguir l'acte públic de la defensa han d'escriure un correu a tesis@urv.cat. 

Contact
Category and keywords
Doctorate
Share