6 March 2021
Others
Claustre Universitari
Date and time
Wednesday, June 26, 2019 - 09:30 h
Place
Paranimf del Rectorat (C/ Escorxador, s/n, Tarragona) Show map [+]
Description

El Claustre Universitari s'ha convocat en primera convocatòria a les 9 h, i en segona convocatòria, a les 9.30 h.

L'ordre del dia és el següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (20/11/2018).

2. Informe anual de la rectora al Claustre.

3. Reforma de l'Estatut:
• Presentació de l'informe de la Comissió d'estudi sobre la reforma de l'Estatut.
• Aprovació, si s'escau, de l'Acord sobre el procediment per a la reforma de l'Estatut URV.
• Designació, si s'escau, dels membres de la Ponència d'Estatut.

4. Designació de membres de comissions.

5. Ratificació, si s'escau, de l'acord de l'ACUP reclamant un millor finançament de les universitats públiques catalanes.

6. Aprovació, si s'escau, de l'adhesió de la URV a la Declaració sobre Emergència Climàtica.

7. Informe sobre l'estat de l'ocupabilitat a la URV.

8. Torn obert de paraules. 

Contact
Category and keywords
Institution
Share