6 March 2021
Congress
Congrés Internacional Literatura i Exili
Date and time
Wednesday, October 23, 2019 - 09:30 h
Place
Campus Catalunya URV Show map [+]
Description

L’exili és un tema recurrent a tota la literatura. A la llum de la molta documentació que ha anat emergint sobre el tema i dels estudis que s’hi han dedicat aquests darrers anys, hem de reconsiderar, o plantejar per primera vegada en alguns casos, la força de l’exili en la gestació de les obres literàries i la manera com les va modelar.

Cal revisitar els conceptes d’exili i d’exiliat: els processos d’esquinçament cultural amb el canvi abrupte de país, els exilis polítics, bèl·lics i econòmics. Passat i present generen, en la contesa d’exili, una enorme activitat literària —creació, edició, públic lector, traducció, censura— que proposem d’estudiar.

Més informació i inscripció al web del congrés.

 

Organizer
Departament de Filologia Catalana de la URV
Category and keywords
Reserch, Exili, Filologia catalana, literatura
Share