var msg=$.extend({"ABSTRACT_CLOSE":"Tancament de pujada de resums","ABSTRACT_OPEN":"Pujada de resums","ABSTRACT_OPEN_SINGLE":"Apertura de pujada de resums","ABSTRACT_VALIDATION":"Acceptaci\u00f3 de resums","ABSTRACT_REVIEW_OPEN":"Apertura de valoraci\u00f3n de res\u00famenes","ABSTRACT_REVIEW_CLOSE":"Cierre de valoraci\u00f3n de res\u00famenes","ACCEPT":"Acceptar","ADD":"Afegir","ALL":"Tots","ALL_EMAILS_SENT":"El correu ha estat enviat correctament a tots els destinataris seleccionats.","ADMIN_PANEL":"Panell d'administraci\u00f3","ATTACH":"Adjuntar","ATTEND_DATES_NOT_VALID":"Comprova que la data d'inici de la inscripci\u00f3 \u00e9s anterior a l'esdeveniment i que la data de finalitzaci\u00f3 de la inscripci\u00f3 s'escau abans de l'esdeveniment o durant aquest","ATTEND_CLOSE":"Tancament d'inscripcions","ATTEND_OPEN":"Obertura i tancament de les inscripcions","ATTEND_OPEN_SINGLE":"Obertura d'inscripcions","AUSTRALIAN_DOLLAR":"D\u00f2lar australi\u00e0","BAD_ID":"L'identificador \u00e9s incorrecte","CANADIAN_DOLLAR":"D\u00f2lar canadenc","CANCEL":"Cancel\u00b7lar","CANNOT_DELETE_DOCUMENTS":"No pots desactivar aquesta data l\u00edmit o termini general perqu\u00e8 s'est\u00e0 utilitzant en alguna categoria que ja ha rebut comunicacions.","CANNOT_DELETE_DOCUMENTS_CATEGORY":"No pots esborrar aquesta categoria perqu\u00e8 ja ha rebut comunicacions.","CAPTCHA_ERROR":"Has escrit malament les paraules de seguretat. Torna-ho a provar","COLOMBIAN_PESO":"Peso colombiano","COMING_SOON":"Estem implementant aquesta opci\u00f3. Estar\u00e0 disponible en breu.","CONTACT_REQUEST":"Sol\u00b7licitud de contacte","CORRECT_OPERATION":"L'operaci\u00f3 s'ha realitzat correctament ","CZECH_KORUNA":"Corona txeca","DANISH_KRONE":"Corona danesa","DATABASE_ERROR":"Hi ha hagut un error a la base de dades. Torna-ho a provar m\u00e9s tard","DATA_NOT_VALID":"Si us plau, revisa les dades subministrades","EDITED":"editada","DEFAULT":"per defecte","DELETE":"Esborrar","DELETE_WARNING":"Les dades no es podran recuperar autom\u00e0ticament","DESCRIPTION":"Descripci\u00f3","DIRTY_FORM":"El formulari que estaves editant t\u00e9 alguns canvis sense desar","DISABLE":"Desactivar","DISABLED":"Inactiu","DOCUMENT_CLOSE":"Tancament de pujada de comunicacions","DOCUMENT_OPEN":"Pujada de comunicacions","DOCUMENT_OPEN_SINGLE":"Apertura de pujada de comunicacions","DOCUMENT_REVIEW_OPEN":"Apertura de valoraci\u00f3n de comunicaciones","DOCUMENT_REVIEW_CLOSE":"Cierre de valoraci\u00f3n de comunicaciones","DUPLICATED":"Les dades que vols introduir ja figuren a la base de dades i no es poden duplicar","DUPLICATED_NAME":"El nom indicat ja \u00e9s en \u00fas","DUPLICATED_EMAIL":"L'adre\u00e7a de correu electr\u00f2nic proporcionada ja est\u00e0 en \u00fas","DUPLICATED_SHORT_URL":"L'adre\u00e7a web especificada ja est\u00e0 sent utilitzada per un altre esdeveniment","DUPLICATE_UM_RECEIPT":"Nom\u00e9s pot haver-hi un camp de tipus facturaci\u00f3","EDIT":"Editar","EMAIL_REQUIRED":"Has de proporcionar un correu electr\u00f2nic v\u00e0lid","LOADING":"Carregant","MAKE_PAYMENT":"Efectuar el pagament","ACCEPT_LOPD":"Has d'acceptar els termes i condicions per continuar","EMPTY":"Buit","ENTER_HERE_YOUR_TEXT":"Introdueix aqu\u00ed el teu text","ERROR":"Error en contactar amb el servidor","ERRORMESSAGE":"Hi ha errors. Si us plau, verifica les dades i torna-ho a intentar.","ERROR_MSG_STEP_ONE":"Hi ha errades en el primer pas. Si us plau, verifica el nom de la r\u00fabrica i la tem\u00e0tica seleccionada.","ERROR_MSG_STEP_TWO":"Hi ha errades en el segon pas. Si us plau, verifica les dades dels nivells d'avaluaci\u00f3.","ERROR_MSG_STEP_THREE":"Hi ha errades en el tercer pas. Si us plau, assegura't d'haver emplenat els criteris i descriptors i que la suma dels pesos sigui 100.","ERROR_CAPTCHA":"El text que has escrit no coincideix amb la imatge","ERROR_GETTING_DATA_FROM_QUERY":"Error en recollir les dades de la consulta","EURO":"Euro","EVENT_ID_NOT_FOUND":"No hi ha cap esdeveniment amb aquest identificador","FEATURE_UNAVAILABLE":"Aquesta funcionalitat no est\u00e0 disponible en la versi\u00f3 actual","FIELD_ALNUMHYPHEN":"Nom\u00e9s s'admeten car\u00e0cters alfab\u00e8tics, num\u00e8rics i gui\u00f3","FIELD_ALPHANUMERIC":"Nom\u00e9s s'admeten car\u00e0cters alfab\u00e8tics i num\u00e8rics","FIELD_EMAIL":"Has d'escriure un correu electr\u00f2nic v\u00e0lid","FIELD_NIF":"Has d'escriure un NIF v\u00e0lid","FIELD_NUMERIC":"Nom\u00e9s s'admeten car\u00e0cters num\u00e8rics","FIELD_NUMERIC_NO_ZERO":"Nom\u00e9s s'admeten car\u00e0cters num\u00e8rics superiors a zero","FILE_REQUIRED":"Cal que seleccionis un fitxer","FILE_TOO_BIG":"El fitxer seleccionat supera el l\u00edmit m\u00e0xim perm\u00e8s","FIND":"Cercar","GOTO_ADMIN":"Anar al panell d'administraci\u00f3","HIDE":"Amagar","HIDE_TEXT":"Ocultar text","HONG_KONG_DOLLAR":"D\u00f2lar de Hong Kong","HUNGARIAN_FORINT":"Flor\u00ed hongar\u00e8s","IDENTIFIER":"Identificador","INVALID_EXTENSION":"El sistema no admet arxius d'aquest tipus","INVALID_FILE_OR_DAMAGED":"El fitxer que intentes enviar \u00e9s inv\u00e0lid o est\u00e0 danyat.","IS_VISIBLE_IN_EMAGISTER":"Mostrar a Emagister?","IS_VISIBLE_IN_EMAGISTER_HELP":"Si actives aquesta casella el teu esdeveniment apareixer\u00e0 al portal d'esdeveniments de Emagister<\/a>","ISRAELI_NEW_SHEQEL":"Nou x\u00e9quel israeli\u00e0","JAPANESE_YEN":"Ien","LINK":"Enlla\u00e7","LOGIN":"Accedir","LOOSE_TRANSLATION":"Si continues perdr\u00e0s la traducci\u00f3 de l'idioma actual","MAIN_DATE_IN_USE":"S'esborraran les categories que utilitzin la data l\u00edmit o terminis generals que desactivis.","MAIN_DATES_UNAVAILABLE":"Cal configurar el termini general si no vols utilitzar un termini personalitzat","MAXIMIZE":"Maximitzar","MEXICAN_PESO":"Pes mexic\u00e0","MIN_CHARS":"car\u00e0cters com a m\u00ednim","MODIFY":"Modificar","MORE":"m\u00e9s","MSG_LOG":"Hist\u00f2ric d'avisos","MULTILANG_EDITION_WARNING_BUTTON":"Part d'aquest contingut nom\u00e9s<\/b> ser\u00e0 visible a la versi\u00f3 en {LANG} d'aquesta secci\u00f3. Per a m\u00e9s informaci\u00f3, llegeix aix\u00f2<\/a>.","MULTILANG_OVERLAY_TEXT":"Est\u00e0s editant la versi\u00f3 en {LANG} d'aquesta secci\u00f3. Qualsevol canvi que facis sobre alguns camps, com els textos i els t\u00edtols, nom\u00e9s ser\u00e0 visible utilitzant aquest idioma. Altres continguts, com les dates, s\u00f3n compartits entre tots els idiomes.Per a m\u00e9s informaci\u00f3, llegeix aix\u00f2<\/a>.","MYSELF":"jo","NEW_ZEALAND_DOLLAR":"D\u00f2lar neozeland\u00e8s","NO":"No","NORWEGIAN_KRONE":"Corona noruega","NOT_ACCESSIA_PARTNER":"Aquest soci no t\u00e9 disponible Accessia","NOT_AUTHORIZED":"No tens perm\u00eds per fer aquesta operaci\u00f3","NOT_FOUND":"L'element sol\u00b7licitat no ha estat trobat","NOT_LOGGED":"Has d'identificar-te per realitzar aquesta operaci\u00f3","NO_RECORDS":"No hi ha contingut. Crea'n!","NO_RESULTS":"No s'han trobat resultats","OR":"o","PARTNER_ADMIN_PANEL":"Panell d'administraci\u00f3","PERMISSION":"Perm\u00eds","POLISH_ZLOTY":"Zloty polon\u00e8s","POUND_STERLING":"Lliura esterlina","PUBLISH_EVENT":"Publica el teu esdeveniment","PUBLISH_EVENTS":"Publica els teus esdeveniments","READ_MORE":"Llegir m\u00e9s","RECENT_TWEETS":"\u00daltims tuits","REQUEST_SENT":"La teva sol\u00b7licitud s'ha enviat correctament. Gr\u00e0cies!","REQUIRED_FIELD":"Aquest camp \u00e9s obligatori ","RESET":"Restablir","RSA_KEY_ERROR":"Error de seguretat. Espera que la p\u00e0gina es carregui i torna-ho a provar","SAVE":"Desar","NEXT":"Seg\u00fcent","SELECT":"Seleccionar","SELECT_CATEGORY":"Selecciona una categoria","SENDING_BE_PATIENT":"ENVIANT... No tanquis aquesta finestra fins que s'hagi completat el proc\u00e9s! Tan sols ser\u00e0 un moment...","SERVER_ERROR":"S'ha produ\u00eft un error en el servidor","SESSION_EXPIRED":"S'ha esgotat el temps de sessi\u00f3. Els possibles canvis efectuats es perdran ","SHORT_URL_HELP":"Si vols pots especificar una adre\u00e7a personalitzada per al teu esdeveniment.","SHOW":"Mostrar","SINGAPORE_DOLLAR":"D\u00f2lar singapur\u00e8s","SUCCESS":"Operaci\u00f3 realitzada correctament","SWEDISH_KRONA":"Corona sueca","SWISS_FRANC":"Franc su\u00eds","THERE_ARE_SALES":"Aquest esdeveniment no es pot esborrar, perqu\u00e8 hi ha assistents que ja han pagat per inscriure-s'hi","TIME_TRAVEL":"La data de finalitzaci\u00f3 ha de ser posterior a la d'inici","TRAVEL_TIME":"La data d'inici ha de ser anterior a la de finalitzaci\u00f3","UNAUTHORIZED":"Perm\u00eds denegat","UNITED_STATES_DOLLAR":"D\u00f2lar dels EUA","UPDATE":"Actualitzar","UPLOAD_BASE_ERROR":"S'ha produ\u00eft un error en processar la c\u00e0rrega de l'arxiu. Si us plau, torna-ho a provar m\u00e9s tard","UPLOAD_FAILED":"La c\u00e0rrega del fitxer ha fallat","USER":"Usuari","USER_IS_GOD":"Aquest usuari est\u00e0 reservat pel sistema, aix\u00ed que necessita conservar el seu rol","USER_NOT_FOUND_CREATE":"No hem trobat cap usuari amb aquest correu electr\u00f2nic. Vols crear-ne un?","VALID_EMAIL":"Si us plau, escriu una adre\u00e7a de correu electr\u00f2nic v\u00e0lida","VALID_LINK":"Si us plau, escriu un enlla\u00e7 v\u00e0lid (per exemple, http:\/\/google.com)","VIEW":"Veure","VIEW_EVENT":"Veure esdeveniment","WARNING_INVALID_DATA":"S'ha produ\u00eft un error, les dades no semblen v\u00e0lides","WARNING_NO_LOGGEDIN":"Has de ser un usuari registrat per poder realitzar aquesta acci\u00f3. Si l'error continua contacta amb el nostre equip","WRONG_OPERATION":"Error en l'operaci\u00f3","YES":"S\u00ed","YOU_SURE":"N'est\u00e0s segur?","MAIL_AUTHOR":"Se li enviar\u00e0 un correu elect\u00f2nic notificant el canvi d'estat.","YOU_SURE_TERMS":"Acceptes els termes i condicions legals?","DELETE_ELEMENTS":"Aquests canvis impliquen esborrar les valoracions existents. ","CLEAR":"Cancel\u00b7lar","CLOSE":"Tancar","ALL_DAY":"tot el dia","DAY":"Dia","DAYS_LABEL":"dies","DAYS":["Diumenge","Dilluns","Dimarts","Dimecres","Dijous","Divendres","Dissabte"],"DAYS_SHORT":["Dg.","Dl.","Dt.","Dc.","Dj.","Dv.","Ds."],"MONTH":"Mes","MONTHS_LABEL":"mesos","MONTHS":["Gener","Febrer","Mar\u00e7","Abril","Maig","Juny","Juliol","Agost","Setembre","Octubre","Novembre","Desembre"],"MONTHS_SHORT":["Gen.","Febr.","Mrz","Abr.","Maig","Juny","Jul.","Ag.","Set.","Oct.","Nov.","Des."],"PRIMER":"Primer","SEGUNDO":"Segon","TERCER":"Tercer","CUARTO":"Quart","QUINTO":"Cinqu\u00e8","SEXTO":"Sis\u00e8","SEPTIMO":"Set\u00e8","OCTAVO":"Vuit\u00e8","NOVENO":"Nov\u00e8","DECIMO":"D\u00e8cim","AUTHOR":"autor","TODAY":"Avui","WEEK":"Setmana","YOU_SURE_VALORATION_RANGE_OLD":"Un cop desada la nova configuraci\u00f3 de valoracions, s'eliminaran les notes antigues assignades a les comunicacions que estiguin per sota del l\u00edmit m\u00ednim o per damunt del l\u00edmit m\u00e0xim.","YOU_SURE_VALORATION_RANGE":"Si continues, s'esborraran les puntuacions que s'hagin realitzat fins ara. ","EDIT_ACTIVITY":"Editar activitat","USER_NOT_FOUND":"No s'ha trobat cap usuari amb aquest correu. Vols enviar-li una invitaci\u00f3 perqu\u00e8 s'afegeixi a aquest comit\u00e8? ","DUPLICATED_GROUP":"Aquest comit\u00e8 ja existeix per a aquest esdeveniment","DUPLICATED_INVITATION":"Ja has enviat una invitaci\u00f3 a aquest correu perqu\u00e8 s'incorpori a aquest comit\u00e8. Vols tornar a enviar una invitaci\u00f3?","DUPLICATED_USER":"Aquest usuari ja t\u00e9 un comit\u00e8 assignat per a aquest esdeveniment, o b\u00e9 n'\u00e9s el propietari.","OVER_PERCENTAGE":"La suma dels percentatges configurats no pot superar el 100%","SELECT_ONE":"Selecciona una tem\u00e0tica","IS_COPY":"copia","NOT_FREE_TRACKS":"No pots duplicar m\u00e9s r\u00fabriques, no tens tem\u00e0tiques lliures, crea'n una de nova o allibera'n alguna.","CATEGORY_GENERAL":"Totes","SHOW_ABSTRACT":"Mostrar abstract","HIDE_ABSTRACT":"Ocultar abstract","yavdateformat":"dd-MM-yyyy","THIS_CHANGE_CANNOT_BE_UNDONE":"Aquest canvi no es pot desfer."},msg);var msg=$.extend({"ATTENDING_CONFIRM_MSG":"Ja est\u00e0s assistint a aquest esdeveniment","ATTENDING_PAYMENT_MSG":"La teva sol\u00b7licitud es troba pendent del pagament de la taxa d'inscripci\u00f3","ATTENDING_PENDING_MSG":"La teva sol\u00b7licitud es troba pendent d'aprovaci\u00f3","ATTENDING_REJECTED_MSG":"La teva sol\u00b7licitud ha estat rebutjada per l'organitzador","ATTEND_ANYWAY":"Vull assistir-hi igualment","CONFIRM":"Acceptar","ENROL_FORM":"Per inscriure't a aquest esdeveniment has d'emplenar un formulari d'inscripci\u00f3","ENROL_FORM_BUTTON":"Anar al formulari d'inscripci\u00f3","EVENT_ATTENDING_FORM":"Assist\u00e8ncia a l'esdeveniment","EVENT_SCHEDULE":"Dates d'inter\u00e8s","IF_YOU_CHOOSE_NO":"Si tries NO<\/strong> s'aturar\u00e0 el proc\u00e9s d'inscripci\u00f3","NO_SEATS_AVAILABLE":"No queden places disponibles","OVERLAP_WARNING_MSG":"Actualment est\u00e0s assistint a un esdeveniment que se solapa amb aquest","PAYMENT_WARNING":"Aquest esdeveniment requereix el pagament d'una quota d'inscripci\u00f3. No ser\u00e0s validat com a assistent fins que efectu\u00efs aquest pagament","REDIRECTION_NOTICE":"Ser\u00e0s redirigit","REDIRECTION_NOTIFY":"Ser\u00e0s redirigit a la p\u00e0gina d'inscripci\u00f3. Vols continuar?","REGISTRATION_FORM_REDIRECTION":"Aquest esdeveniment requereix que emplenis un formulari d'inscripci\u00f3. Vols continuar?","REQ_ATTEND":"Si us plau, marca la casella per continuar","SERVER_ERROR":"S'ha produ\u00eft un error en contactar amb el servidor. Torna-ho a intentar m\u00e9s tard","SHARE_DELICIOUS":"compartir a Delicious","SHARE_DIGG":"compartir a Digg","SHARE_MENEAME":"compartir a Men\u00e9ame","SHARE_TECHNORATI":"compartir a Technorati","SHARE_TWITTER":"compartir a Twitter","SHARE_YAHOO":"compartir a Yahoo","SOCIAL_NETWORK":"Difon el teu esdeveniment amb el codi seg\u00fcent","SUCCESFUL_OPERATION_MSG":"Operaci\u00f3 realitzada correctament","TAGS":"Paraules clau:"},msg);var msg=$.extend({"ATTENDING_CONFIRM_MSG":"Ja est\u00e0s assistint a aquest esdeveniment","ATTENDING_PAYMENT_MSG":"La teva sol\u00b7licitud es troba pendent del pagament de la taxa d'inscripci\u00f3","ATTENDING_PENDING_MSG":"La teva sol\u00b7licitud es troba pendent d'aprovaci\u00f3","ATTENDING_REJECTED_MSG":"La teva sol\u00b7licitud ha estat rebutjada per l'organitzador","ATTEND_ANYWAY":"Vull assistir-hi igualment","CONFIRM":"Acceptar","DESCRIPTION":"Inici","ENROL_FORM":"Per inscriure't a aquest esdeveniment has d'emplenar un formulari d'inscripci\u00f3","ENROL_FORM_BUTTON":"Anar al formulari d'inscripci\u00f3","EVENT_ATTENDING_FORM":"Assist\u00e8ncia a l'esdeveniment","EVENT_SCHEDULE":"Dates d'inter\u00e8s","IF_YOU_CHOOSE_NO":"Si tries NO<\/strong> s'aturar\u00e0 el proc\u00e9s d'inscripci\u00f3","INCLUDE_HASHTAG":"inclou {HASHTAG} per participar en el debat","LAST_TWEETS":"\u00daltims tuits","NO_SEATS_AVAILABLE":"No queden places disponibles","OVERLAP_WARNING_MSG":"Actualment est\u00e0s assistint a un esdeveniment que se solapa amb aquest","PAYMENT_WARNING":"Aquest esdeveniment requereix el pagament d'una quota d'inscripci\u00f3. No ser\u00e0s validat com a assistent fins que efectu\u00efs aquest pagament","REDIRECTION_NOTICE":"Ser\u00e0s redirigit","REDIRECTION_NOTIFY":"Ser\u00e0s redirigit a la p\u00e0gina d'inscripci\u00f3. Vols continuar?","REGISTRATION_FORM_REDIRECTION":"Aquest esdeveniment requereix que emplenis un formulari d'inscripci\u00f3. Vols continuar?","REQ_ATTEND":"Si us plau, marca la casella per continuar","SERVER_ERROR":"S'ha produ\u00eft un error en contactar amb el servidor. Torna-ho a intentar m\u00e9s tard","SHARE_DELICIOUS":"compartir a Delicious","SHARE_DIGG":"compartir a Digg","SHARE_MENEAME":"compartir a Men\u00e9ame","SHARE_TECHNORATI":"compartir a Technorati","SHARE_TWITTER":"compartir a Twitter","SHARE_YAHOO":"compartir a Yahoo","SUCCESFUL_OPERATION_MSG":"Operaci\u00f3 realitzada correctament","TITLE_RELATED":"relacionats amb el t\u00edtol de l'esdeveniment","USE_FOR_PARTICIPATE":"Usa %tag per participar-hi"},msg);var msg=$.extend({"FROM_LABEL":"Des de","HOW_TO_GET":"Com arribar-hi","HOW_TO_GET_EXPLAIN":"Introdueix l'adre\u00e7a o la posici\u00f3 des de la qual vols calcular la ruta fins a la destinaci\u00f3","HYBRID":"H\u00edbrid","ROAD":"Guia de carrers","SATELLITE":"Sat\u00e8l\u00b7lit","SEARCH_PLACES":"Cercar","SEARCH_PLACES_EXAMPLE":"Exemple: restaurants, pizzeria...","SEARCH_PLACES_EXPLANATION":"En aquesta secci\u00f3 podr\u00e0s cercar llocs pr\u00f2xims","SEARCH_PLACES_LABEL":"Lloc:","TERRAIN":"Relleu"},msg);var msg=$.extend({"EVENT_SENT":"L'enlla\u00e7 a l'esdeveniment ha estat enviat","PUSH_DELIVERY_FAILED":"L'entrega del missatge als dispositius m\u00f2vils sembla que no s'ha completat.","REVIEW_TABS":"Falta informaci\u00f3. Si us plau, revisa totes les pestanyes.","ONE_LANG_AT_LEAST":"Falta informaci\u00f3. Si us plau, omple les dades d'almenys un idioma.","DUPLICATED_SECTION_NAME":"La secci\u00f3 proporcionada ja est\u00e0 configurada.","MAIL_SENT":"El teu missatge s'ha enviat correctament. Et respondrem el m\u00e9s abans possible.","CAMPUS_EXISTS":"El campus especificat ja existeix.","FACULTY_EXISTS":"La facultat especificada ja existeix.","YOU_SURE_CAMPUS":"Atenci\u00f3!<\/strong>Totes les facultats d'aquest campus tamb\u00e9 seran eliminades.","RELATION_EXISTS":"El campus especificat ja est\u00e0 assignat a aquesta facultat.","NO_DATA_EXCEL":"Encara no hi ha dades per exportar.","DATA_EXCEL_TITLE":"Abans d'exportar...","DATA_EXCEL_BODY":"

Ten en cuenta que si has aplicado filtros, el fichero Excel s\u00f3lo contendr\u00e1 los campos que cumplen los criterios seleccionados.

Si el plazo de recepci\u00f3n de documentaci\u00f3n no ha finalizado los autores podr\u00e1n realizar modificaciones en sus documentos y los datos no corresponder\u00e1n con los del excel.<\/p>

\u00bfQuieres continuar con la exportaci\u00f3n?<\/p>","SELECT_ONE":"Selecciona almenys un element de la llista","SELECT_ALL_TEXT":"Selecciona tots","ALL_SELECTED_TEXT":"Tots seleccionats","COUNT_SELECTED_TEXT":"# de % seleccionats","NO_MATCHES_TEXT":"No hi ha resultats","PLACEHOLDER_TEXT":"Cap"},msg);