19 August 2019
Congress
I Congrés Català d'Antropologia
Date and time
Thursday, January 30, 2020 - 08:00 h
Place
Campus Catalunya, Av. Catalunya 35 (Tarragona) Show map [+]
Description

L'objectiu del Congrés és crear un punt de trobada de l'Antropologia Social i Cultural a Catalunya. Es pretén contribuir a la promoció i difusió de l'Antropologia a Catalunya i actuar com a una plataforma per a donar visibilitat a la nostra disciplina. Us convidem a participar en el debat i la reflexió conjunta. Podreu participar enviant propostes de simposis, comunicacions, pòsters i material audiovisual. Així mateix també deixem la porta oberta a d'altres propostes d'activitats.

Més informació: https://coca2020.imf.csic.es/

CRIDA A PRESENTACIÓ DE SIMPOSIS:

S'acceptaran propostes de simposi relacionats amb qualsevol àmbit de la disciplina fins al 15 de setembre de 2019. Cada proposta haurà d’incloure:

a) Títol

b) Resum de 250 paraules

c) Noms de les coordinadores o coordinadors del simposi, adreça electrònica i institució de procedència.

d) Proposta de simposi. Fins a 1.500 paraules. Contingut: delimitació del tema, breu panoràmica del camp, bibliografia.

 

Les propostes es remetran per correu electrònic a coca@antropologia.cat

 

El Comitè Científic del Congrés valorarà les propostes i acceptarà les que s’ajustin als requisits d’aquesta convocatòria.

Category and keywords
Reserch, Society & Culture, Antropología
Share