17 June 2019
Congress
Congrés Internacional Literatura i Exili
Date and time
Wednesday, October 23 - 09:00 h
Place
Campus Catalunya URV Show map [+]
Description

L’exili és un tema recurrent a tota la literatura. A la llum de la molta documentació que ha anat emergint sobre el tema i dels estudis que s’hi han dedicat aquests darrers anys, hem de reconsiderar, o plantejar per primera vegada en alguns casos, la força de l’exili en la gestació de les obres literàries i la manera com les va modelar. Cal revisitar els conceptes d’exili i d’exiliat: els processos d’esquinçament cultural amb el canvi abrupte de país, els exilis polítics, bèl·lics i econòmics. Passat i present generen, en la contesa d’exili, una enorme activitat literària —creació, edició, públic lector, traducció, censura— que proposem d’estudiar.

Organizer
Departament de Filologia Catalana de la URV
Category and keywords
Reserch, Exili, Filologia catalana, literatura
Share