25 June 2019
Others
Claustre Universitari
Date and time
Tuesday, November 20, 2018 - 09:30 h
Place
Paranimf del Rectorat (C. de l'Escorxador, s/n, Tarragona) Show map [+]
Description

La sessió del Claustre Universitari s'ha convocat en primera convocatòria a les 9.30 h, i en segona convocatòria, a les 10 h.

L'ordre del dia és el següent:

1. Constitució del Claustre Universitari

2. Elecció de membres de la Mesa del Claustre Universitari

3. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

4. Informe Rectora

5.Informe anual del Síndic de Greuges de la URV

6. Informe de l'Observatori de la Igualtat

7. Pròrroga del II Pla d'Igualtat

8. Comissió d'elaboració del III Pla d'Igualtat

9. Informe anual URV Solidària

10. Indicadors de Tercera Missió

11. Procés de reforma de l'Estatut de la URV i Comissió reforma Estatut URV

12. Elecció de representants a Consell de Govern

12.1 Candidatures presentades
12.2 Constitució meses electorals i votació
12.3 Proclamació de representants a Consell de Govern

13. Torn obert de paraules

Category and keywords
Institution
Share